top of page

THINK

new 1_edited.png

Manifest

Et manifest er en (nedskrevet) erklæring om principper og hensigter som hjælper dig med at holde retning på dit liv.

Det kan fungere som en ramme omkring din gøre og laden og minde dig om hvilke værdier, principper og hensigter

der ligger til grund for det du gør eller vælger ikke at gøre.
 

Vi har nok alle sammen på et tidspunkt oplevet os selv eller en anden sige Ja til noget selvom vi mente Nej, eller vi har trukket os
fra en debat, fordi det var lettere end at præsentere en klar holdning.

 

Formen på et manifest kan variere og indeholde forskellige elementer. Det vigtige er at det udtrykker det du står for og ligger vægt på. Hvordan du gerne vil være i livet, overfor dig selv og andre.


At nedskrive noget – uanset om du deler det med andre eller ej – gør at det bliver integreret dybere i dig. Nedskrivning er en udtryksform som skaber en forankring og en håndgribelighed og dermed en større præcision i forståelsen af dit manifest. At opnå denne præcision eller dybere forståelse for hvad du står for, kan bidrage til adfærd.

 

Hvis du overfor dig selv klart kan udtrykke dit manifest, bliver det langt lettere at kommunikere til andre. De vil få lettere ved at forholde sig til hvem du er.

Manifest 80.png
bottom of page