top of page
step 2_edited.png

FEEL

Passion

At have passion er at have lidenskab for en sag. Passion er en personlig ting og kan ikke generaliseres. Hvor den enkelte finder lidenskab er helt individuelt og kan være i ens arbejde, i en hobby, en sport eller noget helt andet. For alle gælder det dog, at når man beskæftiger sig med noget man er passioneret for, er energien ofte uendelig, det kan føles som om tiden står stille og alt omkring en ”forsvinder”.

 

Man fortaber sig helt og aldeles ind i passionen og bliver ét med processen.
Det er også det vi betegner som at være i FLOW.
 

Hvor ens passion og flow kommer fra er der mange meninger om. Men det er noget som er følelsesdrevet og ikke noget man kan tænke sig til eller udvikle. Passion er noget man finder, noget man pludselig oplever som en energi i kroppen og en tilstand af altfavnende velvære.

 

Vi rammer det som kaldes ”flow kanalen” hvor vi er positivt udfordrede, kan håndtere opgaven foran os og glæder os til at kaste os ud i det. Fordi det er en ”tilstand” kan det også være svært for nogle at forklare og/eller forstå. Særligt svært kan det være at forstå andres stærke passion for noget, hvis man ikke selv har fundet sin og kender følelsen på egen krop.

De fleste af os har sikkert oplevet en anden beskrive og forklare noget med stor begejstring, indlevelse og smittende glæde.

 

Det er passion.

Passion 80.png
bottom of page