top of page
step 2_edited.png

ACT

Engagement

Engagement er ikke at forveksle med interesse. At være interesseret i noget er ikke det samme som at være engageret. Interesse er ofte en kort og til tider overfladisk udforskning af noget - det er tanke baseret. Engagement stikker dybere og har kontakt med ens følelser. Engagement er der hvor man handler og aktivt bidrager og tilfører noget. Det kan være i forhold til familie, venner, kolleger – alle former for fællesskaber man er den del af.

 

At være engageret i noget betyder at man tilfører en mængde energi. Evnen til at gøre dette, afhænger af ens evne til at være til stede i nuet og til at sætte handling på ord. Du kender sikkert udtrykket ”Walk the talk” som betyder at det man siger også er det man gør. Handlinger fortaber sig dog ofte i at vi som mennesker gerne vil evaluere, rationalisere og vurdere.

 

Flere undersøgelser viser at vi bruger op mod 50% af vores tid på ”tanke vandring” og dagdrømmeri fremfor at være til stede netop der hvor vi er lige nu. Når vi tænker over hvad vi eller andre burde have-, skulle have- eller kunne have gjort eller hvad vi skal, bør og kan, i fremtiden forlader vi nuet samt det potentiale vi har for at handle. Vi lader perceptionen dominere og det ”bliver ved snakken”.
 

Indenfor den positive psykologi taler man om at engagement er en væsentlig faktor for mentalt velbefindende og følelsen af at leve et lykkeligt liv. I den sammenhæng betyder engagement at man oplever at bringe alle sine evner og styrker i anvendelse, man bliver udfordret af noget man har passion for og bliver opslugt af en opgave og går ”all in” på at løse de.

Engagement_1.png
bottom of page